Datos personales

Mi foto
Este festival nace como homenaje a nuestro amigo y director de cine Aitzol Aramaio En su trayectoria caben destacar trabajos como ¨ Un poco de chocolate ¨ o ¨ Terminal ¨ . Aitzol Aramaio fue jurado del festival de cortos de Legorreta. Su pasión por el cine nos ha llevado a dar su nombre y crear este nuevo festival.

2014-09-24

2014 0INARRIAK

Aitzol Aramaio korto lehiaketa 2014
2014 EDIZIOKO OINARRIAK

Formatua
Formatu fisikoan aurkeztu ezkero bidalitako euskarria DVD motakoa izan behar du  (ohiko DVD irakurgailuek normalean erabiltzen eta irakurtzen dituztenak). Gainera plataforma digital bidez ere aurkez daitezke lanak.


Gaia
Librea.

Iraupena
Gehienez 15 minutukoa izan behar du.

Izen-Ematea
2014ko urriaren 10 arte. Lehiakide bakoitzak nahi beste film aurkez
ditzake, beti ere, aurretik lehiaketa honetan film horiek sarituak izan ez
badira.  2013ko lehiaketara aurkezturiko kortoak gure artxiboan gordeak daude. Hauek 2014ko lehiaketara aurkeztu nahi izan ez gero,
inskripzio-buletina bakarrik aurkeztu behar da.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako kortoak parte har dezakete.
Lehiaketa honetan parte hartzeak berarekin dakar jaialdiak irauten duen artean antolakuntzari lehiaketak irauten duen artean erreprodukzio eskubideak uztea. Antolakuntzak  aukeratutako kortoen eta Lehiaketaren promoziorako, lanen  zatiak erabili ahal izango ditu ( gehienez iraupenaren % 10).
Esparrua
Lehiaketa honen esparrua nazioartekoa da.
Generoa
Lehiaketa honetan fikziozko, animaziozko, dokumental-erako edo experimental erako kortoek parte hartu ahal izango dute. Bideoklip-ak edo lan publizitarioak ez dira onartuko.
Hizkuntza
Filmak ozenak zein mutuak izan daitezke eta edozein hizkuntzatan
aurkez daitezke. Hizkuntza, lehiaketako bi hizkuntza ofizialetako bat
ez bada (euskara edo gaztelera), ezinbestekoa izango da azpitituluak ,aipatutako bi hizkuntza horietako batean igorrita bidaltzea.

Bidalketa
Filma eta inskripzio-buletina helbide honetara igorriko dira:

    Aitzol Aramaio korto lehiaketa
    Patxi Ezkiaga kultur etxea
    Eskolaldea, 2
    20250 Legorreta (Gipuzkoa)
Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gurekin kontaktuan:
            
aakortolehiaketa@gmail.com


Hautaketa
Obren hautaketa eta emanaldien programa batzorde batek gauzatuko du. Batzorde honek aldez aurretik izena emandako film guztiak  ikusiko ditu.
Epaimahaia
Zinearekin eta arte, letra eta informazio arloekin zerikusirik duten
pertsonek eratuko dute.

Emanaldiak
Sekzio ofizialeko emanaldiak Legorretako Herri zineman izango dira
2.014ko urriaren 25ean.
* AITZOL ARAMAIO KORTO LEHIAKETA kontu handiz arituko da
emanaldietan, hala ere, ez da egon litezkeen ustekabeen erantzule
egiten.

Erabakia
Epaiaren akta jasoko da eta apelaezina izango da. Lehiakideei
idatziz jakinaraziko zaie. Sariak eman gabe gera daitezke.
Epaimahaiak aipamen bereziak eman ditzake.


Sariak
Formatua edozein dela ere, film guztiek baldintza berberak
izango dituzte lehiaketan
1000€ film labur onenari
300€ Legorretako film labur onenariKlausura

2014ko urriaren 25ean,larunbata, sari banaketa eta saritutako
Filmeen emanaldia.


Itzulerak
Lehiaketara aurkeztutako DVD guztiak  Legorretako Patxi Ezkiaga kultur etxeko
bideotekarako izango dira.  Ez zaizkie autoreei itzuliko, espreski
eskatutakoak salbu eta beti ere egileak aurretik ordaindutako posta sobre bat bidaliko balu.
Devolución
Las obras presentadas a concurso pasarán a formar parte de la videoteca de Patxi Ezkiaga kultur etxea.  No serán devueltas salvo petición expresa  y siempre que el autor envíe previamente un sobre con franqueo prepago.

                                                              Aitzol Aramaio
korto lehiaketa
                                                       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
                                                          INSKRIPZIO-BOLETINA

Nombre del autor
Egilearen izena..........................................................................................................................
Author´s name

Dirección
Helbidea ...................................................................................................................................
Adress

e.mail ........................................................................................................................................

Población
Hiria ..........................................................................................................................................
City

Teléfono
Telefonoa ..................................................................................................................................
Telephone

Titulo del filme
Filmearen izenburua .................................................................................................................
Film´s title

Duración
Iraupena ....................................................................................................................................
Duration

Formato de grabación                                Formato de envío
Grabaketaren Formatua ............................Bidalketaren Formatua...................................……
Shooting Format                                         Sending format


Fecha de rodaje
Errodaia-data ............................................................................................................................
Shooting  date

Sinopsis
Sinopsia
Synopsis ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

¿Cómo conociste nuestro certamen?
Nola esagutu zenuen geure lehiaketa?
How did you know about our conquest?
………………………………………………………………………….......…………………

…………………………………………………………………………………………...……
Eres miembro de SGAE? SGAEko bazkidea zara? Are you member of SGAE?.......

En ............................... a ........... de .......................................... 2013

................................... n, 2013eko ....................... ren .............. (e)an

                                                       Firma
                                                     Sinadura

BASES EDICIÓN 2014

Festival de cortos Aitzol Aramaio 2014

BASES DE LA EDICIÓN 2014
Formato
En caso de presentar el trabajo en soporte físico el formato debe de ser DVD. (Compatibles con reproductor de DVD estándar). Existe la posibilidad de presentar los cortos a través de plataforma digital.

Tema
Libre.

Duración
La obra  no excederá los 15 min.

Inscripción
Hasta  el 10 de octubre de 2014.  Cada participante presentará cuantas películas desee, siempre que no hayan sido premiadas en este Certamen. Los cortos presentados a concurso en 2013 en soporte físico están archivados en nuestra videoteca. En caso de querer presentarlos a concurso en el certamen del año 2013 solicitamos que solo se envíe la ficha de inscripción. Pueden participar los cortos producidos a partir del 1 de enero de 2013.

La participación en el Certamen supone la cesión de derechos de reproducción durante la duración del festival. La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas (máximo el 10 % de la duración total del corto) para promoción de las mismas y del festival.

Ámbito
El ámbito del Festival es internacional

Genero
Podrán tomar parte cortos de ficción, animación, documentales o experimentales. No se admitirán videoclips ni obras publicitarias


Idioma
Las películas pueden ser sonoras o mudas y presentadas en cualquier idioma. Si el idioma no es uno de los dos oficiales del certamen (euskera y castellano) será obligatorio que la obra nos sea remitida con subtítulos en uno de los dos idiomas.

Envío
Las películas y el boletín de inscripción se remitirán a:

     Aitzol Aramaio korto lehiaketa
     Patxi Ezkiaga kultur etxea
     Eskolaldea, 2
     20250 Legorreta (Gipuzkoa)

Para mayor información contacta con:


Selección
Tanto la selección de las obras como el programa de proyecciones serán confeccionados por una comisión, que visionará previamente todas las películas inscritas.

Jurado
Lo constituirán  personas especialmente relacionadas con el cine y otros campos de las artes, las letras y la comunicación.

Proyecciones
Las sesiones de proyección de la Sección Oficial se realizarán en Legorretako Herri Zinema el 25 de octubre de 2014.

* AITZOL  ARAMAIO KORTO LEHIAKETA pondrá todo el esmero posible en la proyección pero no se hace responsable de cualquier incidente fortuito que pudiera producirse durante la misma.

Fallo
Se levantará acta y será inapelable. Será comunicado por escrito a los participantes. Cualquier premio podrá declararse desierto. El jurado podrá conceder menciones especiales.


Premios
No se hará distinción en cuanto al formato de las películas y concursarán todas en igualdad de condiciones.
1000€ al mejor cortometraje.
300€ al mejor cortometraje de Legorreta.

Clausura
El sábado 25 de octubre de 2014, entrega de premios y  proyección de las películas premiadas.
Devolución
Las obras presentadas a concurso pasarán a formar parte de la videoteca de Patxi Ezkiaga kultur etxea.  No serán devueltas salvo petición expresa  y siempre que el autor envíe previamente un sobre con franqueo prepago.

                                                              Aitzol Aramaio
korto lehiaketa
                                                       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
                                                          INSKRIPZIO-BOLETINA

Nombre del autor
Egilearen izena..........................................................................................................................
Author´s name

Dirección
Helbidea ...................................................................................................................................
Adress

e.mail ........................................................................................................................................

Población
Hiria ..........................................................................................................................................
City

Teléfono
Telefonoa ..................................................................................................................................
Telephone

Titulo del filme
Filmearen izenburua .................................................................................................................
Film´s title

Duración
Iraupena ....................................................................................................................................
Duration

Formato de grabación                                Formato de envío
Grabaketaren Formatua ............................Bidalketaren Formatua...................................……
Shooting Format                                         Sending format


Fecha de rodaje
Errodaia-data ............................................................................................................................
Shooting  date

Sinopsis
Sinopsia
Synopsis ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

¿Cómo conociste nuestro certamen?
Nola esagutu zenuen geure lehiaketa?
How did you know about our conquest?
………………………………………………………………………….......…………………

…………………………………………………………………………………………...……
Eres miembro de SGAE? SGAEko bazkidea zara? Are you member of SGAE?.......

En ............................... a ........... de .......................................... 2013

................................... n, 2013eko ....................... ren .............. (e)an

                                                       Firma

                                                     Sinadura

2013-10-30

LEHIAKETAREN IRABAZLEA / GANADOR DEL CONCURSO


DAMIAN DIONISIO ARGENTINARRAREN ¨LA MIRADA PERDIDA¨ ZORTATU DA AITZOL ARAMAIO KORTO LEHIAKETA INTERNAZIONALAREN 2. EDIZIOKO GARAILEA. 1000€ko SARIA JASO DU.
¨LA MIRADA PERDIDA¨ DEL ARGENTINO DAMIAN DIONISIO SE HA PROCLAMADO VENCEDOR DE LA 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOS AITZOL ARAMAIO.
HA RECIBIDO UN PREMIO DE 1000 €SINOPSIS:
Argentina 1976. Claudio se ve obligado a vivir junto a su familia en la clandestinidad debido a sus ideales políticos. La casa en la que viven es descubierta por un grupo de tareas. Sin tiempo para huir Teresa intentará refugiar a su hija en un mundo de fantasías para evitar que la niña observe el horror que están a punto de vivir.

¨MARABILLI SARIA¨  200€
Telmo Esnal Euskal Herritarraren ¨HAMAIKETAKOA¨
izan da publikoaren sariaren irabazle.

¨HAMAIKETAKOA¨ del director vasco Telmo Esnal ha sido el ganador del premio del publico.

Legorretako korto onenaren saria, 300€, Gorka Nietok jaso du
¨ZOZOAK BELEARI¨ lanarengatik.

El premio al mejor corto de Legorreta, 300€, se lo ha llevado Gorka Nieto por su trabajo ¨ZOZOAK BELEARI¨

Iker Oiarbide legorretarrak Intsausti jatetxean 2 pertsonentzat afari bat irabazi du ¨EMAKUMEA EMAKUME¨izeneko lanarengatik

Iker Oiarbide ( Legorreta) ganó una cena para dos por su trabajo llamado ¨EMAKUMEA EMAKUME¨


2013-10-26

FINALISTAK/FINALISTAS

GAUR ERABAKIKO DA LEHIAKETAREN IRABAZLEA LEGORRETAKO ZINEMAN ARRATSALDEKO 20:00 TAN

HOY SE DECIDIRA EL GANADOR DEL CONCURSO EN EL CINE DE LEGORRETA A LAS 20:00 HORAS


Foto: Munduko hainbat lekuetatik iritsi zaizkigun 182 laburmetraietatik aukeratu ditugun 6 finalistak eta hauek dira. 

Estos son los finalistas de entre los 182 cortometrajes que nos han llegado desde distintas partes del mundo.

“Electric Indigo” zuzendaria: Jean Julien Collete (Belgika)

“Gamba Trista” zuzendaria: Francesco Flippi (Italia)

“El Rastrillo se quiere comprometer” zuzendaria: Santi Veiga (Galizia))

“Walkie Talkie” zuzendaria: Ruben Perez (Zaragoza)

“La mirada perdida” zuzendaria: Damian Dionisio (Argentina)

“Hamaiketakoa” zuzendaria: Telmo Esnal ( Euskal Herria)


Munduko hainbat lekuetatik iritsi zaizkigun 182 laburmetraietatik aukeratu ditugun 6 finalistak  hauek dira. 

Estos son los finalistas elegidos de entre los 182 cortometrajes que nos han llegado desde distintas partes del mundo.

“Electric Indigo” zuzendaria: Jean Julien Collete (Belgika)
“Gamba Trista” zuzendaria: Francesco Flippi (Italia)
“El Rastrillo se quiere comprometer” zuzendaria: Santi Veiga (Galizia))
“Walkie Talkie” zuzendaria: Ruben Perez (Zaragoza)
“La mirada perdida” zuzendaria: Damian Dionisio (Argentina)
“Hamaiketakoa” zuzendaria: Telmo Esnal ( Euskal Herria)

2013-10-15

2013-09-30

2013 EDIZIOKO OINARRIAK

Formatua

Formatu fisikoan aurkeztu ezkero bidalitako euskarria DVD motakoa izan behar du  (ohiko DVD irakurgailuek normalean erabiltzen eta irakurtzen dituztenak). Gainera plataforma digital bidez ere aurkeztu daitezke lanak.


Gaia
Librea.

Iraupena
Gehienez 30 minutukoa izan behar du.

Izen-Ematea
2013ko urriaren 20 arte. Lehiakide bakoitzak nahi beste film aurkez
ditzake, beti ere, aurretik lehiaketa honetan film horiek sarituak izan ez
badira.  2012ko lehiaketara aurkezturiko kortoak gure artxiboan gordeak daude. Hauek 2013ko lehiaketara aurkeztu nahi izan ez gero,
inskripzio-buletina bakarrik aurkeztu behar da.  2010eko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako kortoak parte har dezakete.
Lehiaketa honetan parte hartzeak berarekin dakar jaialdiak irauten duen artean antolakuntzari lehiaketak irauten duen artean erreprodukzio eskubideak uztea. Antolakuntzak  aukeratutako kortoen eta Lehiaketaren promoziorako, lanen  zatiak erabili ahal izango ditu ( gehienez iraupenaren % 10).

Esparrua
Lehiaketa honen esparrua nazioartekoa da.

Generoa
Lehiaketa honetan fikziozko, animaziozko, dokumental-erako edo experimental erako kortoek parte hartu ahal izango dute. Bideoklip-ak edo lan publizitarioak ez dira onartuko.

Hizkuntza
Filmak ozenak zein mutuak izan daitezke eta edozein hizkuntzatan
aurkez daitezke. Hizkuntza, lehiaketako bi hizkuntza ofizialetako bat
ez bada (euskara edo gaztelera), ezinbestekoa izango da azpitituluak ,aipatutako bi hizkuntza horietako batean igorrita bidaltzea.

Bidalketa
Filma eta inskripzio-buletina helbide honetara igorriko dira:

    Aitzol Aramaio korto lehiaketa
    Patxi Ezkiaga kultur etxea
    Eskolaldea, 2
    20250 Legorreta (Gipuzkoa)
Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gurekin kontaktuan:

             
aakortolehiaketa@gmail.com


Hautaketa
Obren hautaketa eta emanaldien programa batzorde batek gauzatuko du. Batzorde honek aldez aurretik izena emandako film guztiak  ikusiko ditu.

Epaimahaia
Zinearekin eta arte, letra eta informazio arloekin zerikusirik duten
pertsonek eratuko dute.

Emanaldiak
Sekzio ofizialeko emanaldiak Legorretako Herri zineman izango dira
2.013ko urriaren 26ean.
* AITZOL ARAMAIO KORTO LEHIAKETA kontu handiz arituko da
emanaldietan, hala ere, ez da egon litezkeen ustekabeen erantzule
egiten.

Erabakia

Epaiaren akta jasoko da eta apelaezina izango da. Lehiakideei
idatziz jakinaraziko zaie. Sariak eman gabe gera daitezke.
Epaimahaiak aipamen bereziak eman ditzake.


Sariak
Formatua edozein dela ere, film guztiek baldintza berberak
izango dituzte lehiaketan
1000€ film labur onenari
300€ Legorretako film labur onenari


Klausura
2013ko urriaren 26ean,larunbata, sari banaketa eta saritutako
Filmeen emanaldia.


Itzulerak
Lehiaketara aurkeztutako DVD guztiak  Legorretako Patxi Ezkiaga kultur etxeko
bideotekarako izango dira.  Ez zaizkie autoreei itzuliko, espreski
eskatutakoak salbu eta beti ere egileak aurretik ordaindutako posta sobre bat bidaliko balu.

                                                              Aitzol Aramaio
korto lehiaketa
                                                       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
                                                          INSKRIPZIO-BOLETINA

Nombre del autor
Egilearen izena..........................................................................................................................
Author´s name

Dirección
Helbidea ...................................................................................................................................
Adress

e.mail ........................................................................................................................................

Población
Hiria ..........................................................................................................................................
City

Teléfono
Telefonoa ..................................................................................................................................
Telephone

Titulo del filme
Filmearen izenburua .................................................................................................................
Film´s title

Duración
Iraupena ....................................................................................................................................
Duration

Formato de grabación                                Formato de envío
Grabaketaren Formatua ............................Bidalketaren Formatua...................................……
Shooting Format                                         Sending format


Fecha de rodaje
Errodaia-data ............................................................................................................................
Shooting  date

Sinopsis
Sinopsia
Synopsis ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

¿Cómo conociste nuestro certamen?
Nola esagutu zenuen geure lehiaketa?
How did you know about our conquest?
………………………………………………………………………….......…………………

…………………………………………………………………………………………...……
Eres miembro de SGAE? SGAEko bazkidea zara? Are you member of SGAE?.......

En ............................... a ........... de .......................................... 2013

................................... n, 2013eko ....................... ren .............. (e)an

                                                       Firma
                                                     Sinadura
                                               Sinadura


BASES DE LA EDICIÓN 2013

Formato
En caso de presentar el trabajo en soporte físico el formato debe de ser DVD. (Compatibles con reproductor de DVD estándar). Existe la posibilidad de presentar los cortos a través de plataforma digital.


Tema
Libre.

Duración
La obra  no excederá los 30 min.

Inscripción
Hasta  el 20de octubre de 2013.  Cada participante presentará cuantas películas desee, siempre que no hayan sido premiadas en este Certamen. Los cortos presentados a concurso en 2012 están archivados en nuestra videoteca. En caso de querer presentarlos a concurso en el certamen del año 2013 solicitamos que solo se envíe la ficha de inscripción. Pueden participar los cortos producidos a partir del 1 de enero de 2010.

La participación en el Certamen supone la cesión de derechos de reproducción durante la duración del festival. La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas (máximo el 10 % de la duración total del corto) para promoción de las mismas y del festival.

Ámbito
El ámbito del Festival es internacional

Genero
Podrán tomar parte cortos de ficción, animación, documentales o experimentales. No se admitirán videoclips ni obras publicitarias


Idioma
Las películas pueden ser sonoras o mudas y presentadas en cualquier idioma. Si el idioma no es uno de los dos oficiales del certamen (euskera y castellano) será obligatorio que la obra nos sea remitida con subtítulos en uno de los dos idiomas.

Envío
Las películas y el boletín de inscripción se remitirán a:

     Aitzol Aramaio korto lehiaketa
     Patxi Ezkiaga kultur etxea
     Eskolaldea, 2
     20250 Legorreta (Gipuzkoa)

Para mayor información contacta con:


Selección
Tanto la selección de las obras como el programa de proyecciones serán confeccionados por una comisión, que visionará previamente todas las películas inscritas.

Jurado
Lo constituirán  personas especialmente relacionadas con el cine y otros campos de las artes, las letras y la comunicación.

Proyecciones
Las sesiones de proyección de la Sección Oficial se realizarán en Legorretako Herri Zinema el 26 de octubre de 2013.

* AITZOL  ARAMAIO KORTO LEHIAKETA pondrá todo el esmero posible en la proyección pero no se hace responsable de cualquier incidente fortuito que pudiera producirse durante la misma.

Fallo
Se levantará acta y será inapelable. Será comunicado por escrito a los participantes. Cualquier premio podrá declararse desierto. El jurado podrá conceder menciones especiales.


Premios
No se hará distinción en cuanto al formato de las películas y concursarán todas en igualdad de condiciones.
1000€ al mejor cortometraje.
300€ al mejor cortometraje de Legorreta.

Clausura
El sábado 26 de octubre de 2013, entrega de premios y  proyección de las películas premiadas.

Devolución
Las obras presentadas a concurso pasarán a formar parte de la videoteca de Patxi Ezkiaga kultur etxea.  No serán devueltas salvo petición expresa  y siempre que el autor envíe previamente un sobre con franqueo prepago.

                                                          Aitzol Aramaio
korto lehiaketa
                                                       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
                                                          INSKRIPZIO-BOLETINA

Nombre del autor
Egilearen izena..........................................................................................................................
Author´s name

Dirección
Helbidea ...................................................................................................................................
Adress

e.mail ........................................................................................................................................

Población
Hiria ..........................................................................................................................................
City

Teléfono
Telefonoa ..................................................................................................................................
Telephone

Titulo del filme
Filmearen izenburua .................................................................................................................
Film´s title

Duración
Iraupena ....................................................................................................................................
Duration

Formato de grabación                                Formato de envío
Grabaketaren Formatua ............................Bidalketaren Formatua...................................……
Shooting Format                                         Sending format


Fecha de rodaje
Errodaia-data ............................................................................................................................
Shooting  date

Sinopsis
Sinopsia
Synopsis ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

¿Cómo conociste nuestro certamen?
Nola esagutu zenuen geure lehiaketa?
How did you know about our conquest?
………………………………………………………………………….......…………………

…………………………………………………………………………………………...……
Eres miembro de SGAE? SGAEko bazkidea zara? Are you member of SGAE?.......

En ............................... a ........... de .......................................... 2013

................................... n, 2013eko ....................... ren .............. (e)an

                                                       Firma
                                                     Sinadura